Brf Torsborg

Torsgatan 70, 113 37 Stockholm

 

 

Brf Torsborg förvärvade fastigheten 1938 som i dagsläget består av 24 lägenheter, där samtliga lägenheter upplåtes som bostadsrätt. Föreningen är en äkta förening med god ekonomi (inga planerade avgiftshöjningar). Föreningen accepterar inte ägarandelar på mindre än 20% och då en lägenhet förvärvas av flera individer måste dessa tillhöra samma familj.

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift om 1 138 kr (2,5% av prisbasbeloppet 2018) som betalas av köparen samt en pantsättningsavgift om 455 kr (1% av prisbasbeloppet 2018) per pantnotering.

 

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Brain Accounting AB.

GENOMFÖRDA RENOVERINGAR
1993 Byte av VA-stammar

1997 Renovering av fönster

1998 Renovering av tvättstugan

1999 Omputsning av fasad

2000 Omläggning av plåttak

2001 Installation av säkerhetsdörrar

2001 Helrenovering av entré och trapphus

2001 Installation av brandlarm

2007 Omlackning av entréport

2007 Byte av fjärrvärmeväxlare

2010 Byte av radiatorventiler

2010 Installation av brandlarm

2011 Inköp av torktumlare

2011 Installation av nya lås till allmänna utrymmen

2012 Inköp av nya tvättmaskiner

2012 Byte av takfönster i gamla tvättstugan

2012 OVK

2012 Byte av avloppsrör i en stam pga läckage

2013 OVK-åtgärder, installation av spaltventiler/don

2014 Ombyggnad av hiss- och maskinrum

2015 Byte av el-stammar


PLANERADE RENOVERINGAR
2018 Fönsterrenovering mot Torsgatan

2018 Renovering av ytskikt i soprum, cykelrum, tvättstuga samt WC i källaren

2018 Målning nedre del av fasad mot Torsgatan

Tillbaka